Головна

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (КНЕДП) АТ «БАНК АЛЬЯНС» є підрозділом АТ «БАНК АЛЬЯНС», що підтримує використання користувачами КНЕДП кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформованих Надавачем, використовуються для:

  • автентифікації;
  • перевірки кваліфікованого електронного підпису;
  • перевірки кваліфікованої електронної печатки;
  • узгодження ключів шифрування.

Надавач для надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки клієнтам використовує наступні сертифікати відкритих ключів Надавача:

  • кваліфіковані сертифікати відкритих ключів Надавача, сформовані засвідчувальним центром, що використовуються для формування та перевірки кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів Клієнтів та списків відкликаних сертифікатів.
  • сертифікати ключів Надавача, що використовуються для надання інформації про статус кваліфікованих сертифікатів ключів Клієнтів за запитом на інтерактивну перевірку статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Надавач публікує на власному офіційному інформаційному ресурсі:

  • сертифікати відкритих ключів засвідчуваного центру;
  • кваліфіковані сертифікати відкритих ключів Надавача;
  • кваліфіковані сертифікати відкритих ключів Клієнтів Надавача;
  • повний та частковий СВС.

Обмеження щодо використання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, сформованих Надавачем зазначені у Регламенті.

Надавач надає інформацію про статус сертифіката шляхом перегляду статусу сертифіката в меню пошук та шляхом формування списку відкликаних сертифікатів

Звiт щодо кiлькостi зареєстрованих та скасованих сертифiкатiв.