Користувачам

Користувачі електронних довірчих послуг (ЕДП) - підписувачі, створювачі електронних печаток, відправники та отримувачі електронних даних, інші фізичні та юридичні особи, які отримують електронні довірчі послуги у надавачів таких послуг відповідно до вимог законодавства.

Користувач ЕДП має право:

 • одержувати сертифікат КНЕДП;
 • одержувати список відкликаних сертифікатів, сформований КНЕДП;
 • застосовувати сертифікат КНЕДП для перевірки чинності ЕП сертифікатів, сформованих КНЕДП;
 • застосовувати список відкликаних сертифікатів, сформований КНЕДП, для перевірки статусу власного сертифіката та сертифікатів інших користувачів;
 • вимагати скасування, блокування або поновлення свого сертифіката ключа.

Як заблокувати сертифікат

Використання особистого ключа для створення ЕП можливе тільки під час дії сертифікату відкритого ключа, що відповідає особистому ключу.

Управління статусом сертифіката дозволяє припинити дію ключів ЕП та, навіть, повністю скасувати власний сертифікат і, як наслідок, ключову пару.

Блокування сертифікату може бути здійснене двома способами:

 • шляхом подання заяви про блокування особисто в ЦР в письмовому вигляді;
 • шляхом подання заяви на блокування по телефону.

Блокування сертифіката за письмовою заявою відбувається при особистому заявленні користувача до ЦР.

Користувач повинен пред'явити оператору реєстрації оригінал паспорту для провелення ідентифікації його як підписувача КНЕДП. Після проведення ідентифікації користувач подає оператору реєстрації заяву на блокування сертифіката.

Заява заповнюється за формою, що може бути завантажена з сайту КНЕДП. Заповнюється бланк як вказано у зразку.

Після заповнення заява підписується власником серифікату.

Після перевірки даних, що наведені в заяві, оператор реєстрації ЦР проводить процедуру блокування сертифікату. Блокування набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів, але не пізніше, ніж через 2 години з моменту подання заяви.

Блокування сертифіката за телефоном.

Для блокування сертифіката за усною заявою за телефоном користувач повинен подзвонити:

 • в робочий час (з 9:00 до 18:00) - в регіональний центр реєстрації, в якому він отримував сертифікат;
 • в неробочий час - до центру прийому дзвінків КНЕДП (ЦПД).

По телефону користувач повинен повідомити оператору наступні дані:

 • своє прізвище, ім'я та по батькові;
 • фразу-пароль для блокування сертифікату;
 • кількість днів блокування сертифікату (день подання заяви є першим днем).

Після перевірки повідомлених данних на відповідність до реєстру користувачів оператор проводить процедуру блокування сертифікату. Блокування набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів, але не пізніше, ніж через 2 години з моменту подання заяви.

Сертифікат має статус "заблокований" протягом такої кількості календарних днів, яка вказана користувачем. До закінчення цього строку користувач повинен подати заяву на поновлення дії сертифікату. Якщо поновлення не буде проведено КНЕДП скасовує сертифікат користувача протягом дня наступного за закінченням терміну блокування.

Як скасувати сертифікат

Скасування сертифікату закінчує його дію та відповідних йому ключів ЕП. Подальше відновлення дії сертифікату неможливе.

Користувач повинен скасувати свій серифікат у разі:

 • компрометації особистого ключа ЕП;
 • зміни будь-яких даних, що занесені в сертифікат;
 • звільнення або переведення користувача з посади, під час обіймання якої було сформрвано сертифікат;
 • виявлення помилки в даних, що занесені до сертифікату;
 • якщо користувач забув пароль до контейнеру з особистим ключем.

Скасування сертифікату здійснюється за заявою в письмовій формі поданою особисто до ЦР.

Заява заповнюється за формою, що може бути завантажена з сайту КНЕДП. Заповнюється бланк як вказано у зразку. Після заповнення заява підписується власником серифікату.

При появі в ЦР користувач повинен пред'явити оператору реєстрації оригінал паспорту для провелення ідентифікації його як підписувача КНЕДП. Після проведення ідентифікації користувач подає оператору реєстрації заяву на скасування сертифікату.

Після перевірки даних, що наведені в заяві, оператор реєстрації ЦР проводить процедуру скасування сертифікату. Скасування набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів, але не пізніше, ніж через 2 години з моменту подання заяви.

Як поновити сертифікат

Для продовження використання ключів ЕП користувачем, сертифікат якого був заблокований, необхідно поновити дію сертифікату.

Для поновлення сертифікату користувачу необхідно особисто подати письмову заяву до регіонального центру реєстрації КНЕДП, в якому він отримував сертифікат.

Заява заповнюється за формою, що може бути завантажена з сайту КНЕДП. Заповнюються поля форми так, як вказано у зразку. Після заповнення заява підписується власником серифікату.

В ЦР КНЕДП користувач повинен пред'явити оператору реєстрації оригінал паспорту для провелення ідентифікації його як підписувача КНЕДП. Після проведення ідентифікації користувач подає оператору реєстрації заяву на поновлення сертифікату.

Після перевірки даних, що наведені в заяві, оператор реєстрації ЦР проводить процедуру поновлення сертифікату. Поновлення набуває сили з моменту занесення інформації про зміну статусу сертифікату до списку відкликаних сертифікатів, але не пізніше, ніж через 2 години з моменту подання заяви.

Як продовжити дію сертифікату

Сертифікат має обмежений строк чинності. Строк дії сертифікату користувача - 1 рік. При закінченні строку дії сертифікат автоматично скасовується, одночасно втрачають свою чинність відповідні йому ключі ЕП.

Для того щоб продовжити застосування ключів ЕП необхідно звернутись до центру реєстрації КНЕДП для генерації нових ключів та формування сертифікату.

Порядок дій по формуванню нового сертифікату той самий як описано в розділі "Як стати користувачем", крім переліку документів, що потрібно надати в ЦР.

Якщо ніяких змін у даних, що надавались користувачем під час первинної реєстрації та формування попереднього сертифікату не відбулось, для генерації нових ключів та формування сертифікту в ЦР необхідно пред'явити лише оригінал паспорту для ідентифікації як користувача КНЕДП.

Якщо змінились які-небудь дані, що були занесені в реєстр користувачів КНЕДП та включені до сертифікату, - необхідно надати до ЦР оригінал документу, в якому відображені ці зміни.